Identifikovaná osoba – co, kdy a jak?

Po návratu z Anglie jsem se rozhodla opět začít překládat na volné noze a již vyléčená ze sazeb, které většinou nabízejí české agentury, jsem se rozhodla zalovit i v zahraničních vodách. Pokud ale začnete pracovat pro firmy či osoby v EU, čeká vás absolvování malého byrokratického kolečka. Po měsíci dohledávání v zákonech a po několika desítkách e-mailů s finančním úřadem si myslím, že jsem už o něco moudřejší, a tak bych se s vámi ráda podělila o své zkušenosti.

Pojem „identifikovaná osoba“ byl do zákona zaveden v roce 2013 a usnadňuje situaci drobným podnikatelům, kteří by se jinak při spolupráci se státy EU museli stát plátci DPH. Zjednodušeně řečeno, identifikovaná osoba v zahraničí vystupuje jako plátce DPH, ale
v tuzemsku jako neplátce (nemá nárok na odpočet DPH, ale má méně papírování). Identifikovanou osobou se stáváte, pokud:

 • pořídíte zboží z jiného členského státu EU v hodnotě vyšší než 326 000 Kč,
 • přijmete v ČR službu od osoby neusazené v tuzemsku,
 • poskytnete službu do jiného státu EU (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH) podle § 9 odst. 1.

Základní informace naleznete například na JakPodnikat.cz.
*Pozor na to, že identifikovanou osobou se automaticky stanete také umístěním reklamy Google Adsense na svůj web.

Budu se nyní zabývat jen poskytnutím služby do EU, což je situace, se kterou se překladatelé pravděpodobně setkají nejčastěji.

Pokud chcete překládat pro někoho z EU, nejprve se musíte ujistit, že se místo plnění nachází opravdu v EU (pozor, neplatí pro země mimo EU, tam nic takového neřešíte). Doporučuji tedy pročíst celý paragraf 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby zákona o DPH (není to naštěstí tak dlouhé). Pokud si tedy z definice ujasníte, že místo plnění bude opravdu v EU, budete se muset zaregistrovat jako identifikovaná osoba, nebo plátce DPH. Plátcovství DPH je složitější a nebudu se mu zde věnovat, je třeba, abyste se sami rozhodli, co je pro vás výhodnější (info třeba zde).  Myslím si, že registrovat se jako identifikovaná osoba se vyplatí, pokud nechcete uplatňovat odpočet DPH, máte menší příjmy a nechcete více papírování.

Identifikovanou osobou se stáváte dnem poskytnutí služby (pozor, ne dnem fakturace) – tedy dnem odevzdáním překladu firmě v EU, nebo dnem přijetí platby za překlad (podle toho, co nastane dříve). Nejpozději do 15 dnů se potom musíte zaregistrovat na finanční úřad. Registrace je celkem jednoduchá, je třeba pouze vyplnit elektronický formulář na daňovém portálu finanční správy s názvem Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1.1.2015. V tomto dokumentu vyplňte následující:

 • na první stránce vyplňte, pro jaký finanční úřad je registrace určena (v místě vašeho bydliště),
 • své rodné číslo (nebo jestli už máte, tak DIČ),
 • typ registrace: identifikovaná osoba,
 • na druhé stránce vyplníte opět finanční úřad a své údaje, dále údaje o podepisující osobě (tedy typ podepisující osoby – fyzická) a níže své příjmení, jméno a datum narození,
 • na čtvrté stránce vyplníte číslo svého účtu, kam by vám popřípadě byly vráceny přeplatky
  z DPH,
 • na páté stránce vyplňte datum rozhodné registrace (kdy jste se stali registrovanou osobou),
 • a nakonec důvod registrace podle konkrétního ustanovení zákona o DPH (v mém případě paragraf 6 odst. i, tedy poskytnutí služby do EU – celý zákon zde).

Pokud se na vás již nic jiného nevztahuje, zbytek stránky nevyplňujte. Do přílohy dejte vystavenou fakturu do EU. Pokud jste fakturu ještě nevystavili, můžete zaslat i purchase order či e-mailovou komunikaci potvrzující zadání a odevzdání překladu.
Náležitosti vystavování faktur do zahraničí si můžete dohledat na internetu a o daňových dokladech se také píše v zákoně o DPH (paragraf 29). Kromě běžných údajů musíte do faktury také přidat právní formulky (pokud se na vás vztahují), jako je:

 • Pursuant to Article 9/1, Act of Value Added Tax No. 235/2004 Coll. (Czech Republic Act on VAT), the place of supply of the invoiced services is outside the Czech Republic.
 • Natural person registered in the Trade Licensing Register of the Czech Republic.
 • Reverse charge (pokud má daň odvádět zákazník, což jestli správně chápu, u identifikovaných osob platí).

Faktura může být v angličtině a vystavena v cizí měně.

Registrační formulář odešlete příslušnému finančnímu úřadu datovou schránkou či jiným způsobem, který vám stránka po dokončení nabídne.

Finanční úřad vám zašle dopis s přiděleným DIČ, což bude na 99 % vaše rodné číslo s písmenky CZ uvedenými před číslem. Nyní jste k nalezení v registru plátců DPH.

Pokud jste se úspěšně zaregistrovali jako identifikovaná osoba, čeká vás podávání měsíčního souhrnného hlášení (pokud dojde k poskytnutí služby do EU, nulové nepodáváte). Souhrnné hlášení musíte elektronicky podat do 25 dnů od skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k plnění (odevzdali jste hotový překlad v dubnu, do 25. 5. podejte souhrnné hlášení za všechna plnění v dubnu). Souhrnné hlášení vyplňte opět na daňovém portálu.

Do souhrnného hlášení uveďte:

 • opět pro jaký finanční úřad je vystaveno,
 • své DIČ,
 • za jaký kalendářní měsíc a rok je podáváte,
 • své údaje (jméno, adresa),
 • kód země místa plnění a DIČ firmy, pro kterou jste překládali,
 • kód plnění (poskytnutí služby má kód 3)
 • počet plnění (tzn. kolik jste vystavili faktur)
 • celkovou hodnotu plnění v Kč (celkové plnění vypočítáte tak, že fakturu vystavenou v cizí měně přepočítáte na kurz ČNB v den fakturace zveřejněný např. zde),
 • přiložte faktury a odešlete datovou schránkou či jiným způsobem.

Uf, to bychom měli. Ještě bych se měla zmínit, jak je to s přiznáním k DPH, jelikož po internetu kolují různorodé informace a ani na finančním úřadě si nejsou jistí, jak to vlastně je. Finální vyjádření, které mám z finančního úřadu, je následující:

Identifikovaná osoba podává jen měsíční souhrnné hlášení a přiznání k DPH podávat nemusí, pokud ji v daném zdaňovacím období nevznikne povinnost přiznat daň. Což jestli dobře chápu, identifikované osobě pouze při poskytování služeb do EU nevzniká, protože se uplatní režim tzv. reverse charge, kdy daň přizná příjemce služby.

Níže cituji e-mail z finančního úřadu:

„Posílám další informace, DAP povinnost podávat nemáte.
§ 101 odst. 5 ZDPH v aktuálním znění roku 2015 říká:
Nevznikla-li identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesdělujetuto skutečnost správci daně. Pokud tedy identifikovaná osoba pouze poskytuje služby
do EU a dle § 9 odst. 1 ZDPH má povinnost přiznat daň příjemce služby (firma z Německa)– nevzniká identifikované osobě povinnost přiznat daň, tudíž nemá povinnost podávat za toto období daňové přiznání, podává jen měsíčně souhrnné hlášení. 
Je pravda, že někteří správci daně vyžadují i podávání daňových přiznání – v tomto
případě by se vykazovalo plnění za poskytnuté služby do EU v ř. 21. Ale je to jen 
přiznání plnění, nejedná se o přiznání daně – a zákon mluví o přiznání daně! 
I v pokynech pro vyplnění daňového přiznání k DPH najdete k ř. 21 tento text: pokud jdeo identifikovanou osobu, které nevznikne dle § 101 odst. 5 povinnost podat přiznání, mápřesto povinnost podat souhrnné hlášení.
Toto je z metodické pomůcky vydané GFŘ - Mezinárodní administrativní spolupráce při
správě DPH v rámci EU (umístěno na stránkách FS a v dokumentech LK):
 
Při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 uvádějí
identifikované osoby plnění ve svém daňovém přiznání a navíc jsou povinny podat
souhrnné hlášení. Pro upřesnění lze dodat, že identifikované osoby nemají povinnost
podat daňové přiznání v případě, že jim nevznikla povinnost přiznat daň.“

Doporučuji ale napsat na finanční úřad či daňovému poradci a nechat si to od nich také potvrdit písemně, ať se v případě problému můžete na něco odkázat.

Doufám, že článek byl pro vás užitečný a pomůže vám v rozhodování, jestli pro EU pracovat, nebo ne. Dobrá zpráva je, že pro země mimo EU nic takového řešit nemusíte. Pokud byste chtěli opravit nepřesnost v článku či se podělit o své zkušenosti jako identifikovaná osoba, budu ráda, když se ozvete v komentářích.

* Informace si prosím raději sami ověřte v příslušném zákoně, na úřadě nebo u daňového poradce. Radami se řiďte jen na vlastní nebezpečí :-).

Comments

comments